02/11/2017 | 0

Công bố dự luật bảo hiểm mới Brady-Hatch của Đảng Cộng Hòa

Công bố dự luật bảo hiểm mới Brady-Hatch của Đảng Cộng Hòa

Washington DC. (CBS) – CBS News là hãng thông tấn đầu tiên nhận được dự luật bảo hiểm sức khỏe mới bằng văn bản, có tên dự luật Brady-Hatch, trước khi dự luật được giới thiệu trong ngày hôm nay 2 tháng 11.

Tác giả dự luật là Dân Biểu Kevin Brady của Texas và Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch của Utah. Nội dung dự luật tạm thời xóa bỏ điều khoản bắt buộc của Obamacare, nhưng vẫn giữ điều khoản tài trợ cho các hãng bảo hiểm qua chương trình “phí chia sẻ”, mà Tổng Thống Donald Trump cho biết ông tạm thời đồng ý cung cấp cho tới cuối năm 2019.

Ông Brady là chủ tịch Ủy Ban Thuế Hạ Viện, còn ông Hatch là chủ tịch Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện. Theo ông Brady, dự luật này đưa ra kế hoạch giải cứu tức thời cho hàng triệu người Mỹ vẫn bị mắc kẹt trong Obamacare. Dự luật giúp tạo ra sự chắc chắn cho thị trường bảo hiểm trong thời gian gần đây bằng cách hợp pháp và tạm thời tài trợ cho các khoản chia sẻ, đồng thời mở rộng việc tiếp cận, cho phép người lao động, gia đình và doanh nghiệp nhỏ tiếp tục khám phá những chương trình mới ổn định hơn và chắc chắn hơn.

Còn theo ông Hatch, dự luật này tạm thời giúp người Mỹ được giảm bớt những điều khoản nặng nề nhất của Obamacare.

CBS News nhìn thấy sự cạnh tranh giữa dự luật với dự luật trước đó của Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander của Tennessee và Thượng Nghị Sĩ Patty Murray của Washington. Dự luật Alexander-Murray cũng cung cấp tài trợ 2 năm, nhưng có điều khoản cho phép tiểu bang miễn trừ một số yêu cầu của Obamacare.

Hai tác giả Brady và Hatch từ chối đưa ra bình luận cho tới khi dự luật của họ được công khai. (Mai Đức)