25/12/2020 | 31

Công an, quân đội Cộng sản được làm kinh tế trên đất an ninh, quốc phòng

Công an, quân đội Cộng sản được làm kinh tế trên đất an ninh, quốc phòng

Đất nông nghiệp của người dân Đồng Tâm bị cướp làm đất quốc phòng- Nguồn hình Lao động

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 24 tháng 12 năm 2020 loan tin, Quốc hội Cộng sản vừa luật hoá đồng ý cho quân đội, công an Cộng sản sử dụng đất quốc phòng, an ninh để lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Quy định này được Quốc hội Cộng sản khoá 14 thông qua trong kỳ họp lần thứ 10 vào ngày 17 tháng 11 vừa qua.

Theo quy định, nếu lực lượng quân đội, công an Cộng sản dùng đất quốc phòng, an ninh để gia tăng sản xuất cải thiện đời sống, dịch vụ hỗ trợ hậu cần- kỹ thuật thì được miễn tiền thuế sử dụng đất hàng năm. Còn nếu đất được công an, quân đội Cộng sản sử dụng vào các mục đích kinh tế, kinh doanh khác thì phải nộp thuế theo quy định của luật Ngân sách Cộng sản. Hoặc nếu công an, quân đội Cộng sản không sử dụng đất nữa thì phải bàn giao lại cho địa phương để bán đấu giá.

Quy định mới này của nhà cầm quyền Cộng sản đã khiến cho một bộ phận dư luận bất mãn, lo lắng. Vì trong nhiều năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản luôn gắn nhãn thu hồi đất để phục vụ mục đích “an ninh, quốc phòng” để cướp đất không của người dân một cách trắng trợn. Thí dụ như vụ án Đồng Tâm ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bộ Quốc phòng Cộng sản đã gắn nhãn đất ruộng của người dân Đồng Tâm là đất quốc phòng, tức là những khu vực đất bất khả xâm phạm để cướp đất của người dân, và thẳng tay đàn áp, bắn giết dân một cách dã man. Đây cũng chỉ là một vụ án điển hình trong cuộc chiến cướp đất của người dân với danh nghĩa là đất để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

An Nhiên