20/10/2013 | 0

Công an Hà Nội bắt dân khai báo cả đời tư

Công an Hà Nội bắt dân khai báo cả đời tư

Bộ Tư pháp vừa đề nghị Bộ Công an CSVN cùng xem xét chuyện Công an thành phố Hà Nội buộc dân chúng khai báo những thông tin cá nhân mà ngành này không có quyền thu thập. Nhân danh nhà cầm quyền thành phố Hà Nội, Công an của thành phố này đã phát cho mỗi gia đình một tờ khai, trong đó yêu cầu chủ gia đình phải cung cấp nhiều dữ liệu cá nhân như số điện thoại riêng, địa chỉ email, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại nơi làm việc, địa chỉ email nơi làm việc. Các quan hệ cá nhân: có bao nhiêu anh, chị, em ruột, đã làm những gì, ở những đâu từ 14 tuổi tới nay…Trong khi Công an thành phố Hà Nội giải thích, việc phát tờ khai và buộc cung cấp các thông tin hoàn toàn riêng tư như vừa kể, nằm trong tiến trình thu thập dữ liệu về dân cư để chuẩn bị cấp mã số định danh cá nhân, giảm các thủ tục hành chính, dân chúng và báo giới vẫn phản ứng dữ dội, bởi họ cho rằng, cách làm này xâm phạm đời tư của họ.

Nhà cầm quyền CSVN từng ban hành một nghị định về xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, nghị định này quen được gọi tắt là Nghị định 90 và Công an được giao trách nhiệm thu thập thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu đó. Nhưng ông Nguyễn Văn Hậu, luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Sài Gòn, vẫn cả quyết, những thông tin mà Công an thành phố Hà Nội muốn thu thập đã vượt giới hạn cho phép của Nghị định 90. Nghị định 90 chỉ yêu cầu cung cấp 22 loại dữ kiện, còn tờ khai mà Công an thành phố Hà Nội phát ra đòi dân chúng phải khai báo 32 loại dữ kiện. Ông Hậu nói thêm rằng, yêu cầu cung cấp thông tin của Công an thành phố Hà Nội còn trái với Luật Dân sự về việc bảo vệ thông tin cá nhân. Do đó, dân chúng có quyền không cung cấp một số thông tin mà Công an thành phố Hà Nội yêu cầu.