04/08/2022 | 152

Công an CSVN muốn trao công tác “nhân quyền” cho công an xã để chống thế lực thù địch

Công an CSVN muốn trao công tác “nhân quyền” cho công an xã để chống thế lực thù địch

Lê quốc Hùng- Nguồn hình Thanh tra

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, vào sáng 2 tháng 8 năm 2022, tại hội nghị đánh giá tình hình nhân quyền do Ban Chỉ đạo nhân quyền Cộng sản tổ chức, trung tướng Cộng sản Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cần phải trai nhiệm vụ công tác nhân quyền cho công an xã.

Theo ông Hùng, việc bảo vệ nhân quyền phải gắn kết với hệ thống chính trị, đầu tiên là là công tác dân vận của đảng Cộng sản và phong trào của Mặt trận phải gắn với Ban Chỉ đạo 35 đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Ông Hùng đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền các tỉnh, thành tập trung ra lệnh thuộc cấp tăng cường cai quản, giáo dục người dùng mạng xã hội để không bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia viết bài, báo cáo dư luận xuyên tạc, bôi nhọ các viên chức Cộng sản.

Phải kiện toàn bộ phần thường trực để nắm tình hình các sự việc, tham mưu các công tác quyền con người, đấu tranh chống lại các âm mưu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá của thế lực thù địch.

Ông Hùng cho rằng, trong thời gian tới, thế lực thù địch sẽ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá nhà cầm quyền ngày càng gia tăng với cường độ, liều lượng và tính chất ngày càng nghiêm trọng.

An Nhiên