26/01/2015 | 0

Công an chặn các nhà hoạt động tham gia tọa đàm xóa bỏ án tử hình

Công an chặn các nhà hoạt động tham gia tọa đàm xóa bỏ án tử hình

Buổi tọa đàm do 3 tổ chức Văn Phòng Công Lý-Hòa Bình, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, và Vietnam UPR Working Group tổ chức.

Đây là một hoạt động định kỳ của các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, trong nỗ lực phổ biến, giám sát , và đưa ra các tham vấn cho việc thực hiện các khuyến nghị ở kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát (UPR) của Việt Nam. Nhưng từ mờ sáng, nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã bị côn đồ chặn cửa, không cho bước ra khỏi nhà.

Ông Huỳnh Công Thuận bị côn đồ xông vào nhà hành hung và ngang nhiên ra lệnh cấm ông không cho bước ra cửa. Thầy Thích Thiện Minh, ông Nguyễn Bắc Truyễn cũng bị chặn không cho rời khỏi nhà suốt hai ngày nay.

Mặc dù nhiều người bị ngăn cản không cho ra khỏi nhà nhưng buổi tọa đàm vẫn diễn ra đúng lịch trình. Đến tham dự có các vị chức sắc tôn giáo thuộc Hội đồng liên tôn Việt Nam, một số nhóm xã hội dân sự Việt Nam, có đại diện ngoại giao đoàn của Liên minh Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc, tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Đinh Đức Long, giảng viên Phạm Minh Hoàng và các nhà báo độc lập.

Trong chu kỳ II của UPR năm 2014, Việt Nam đã nhận được gần 30 khuyến nghị liên quan tới việc xóa bỏ hình phạt tử hình. Đây là nhóm khuyến nghị lớn nhất trên tổng số các nhóm khuyến nghị UPR về quyền con người. Điều này cho thấy việc duy trì hình phạt tử hình tại Việt Nam được cộng đồng quốc tế quan tâm rất lớn.

Nhà nước Việt Nam đã bác bỏ phần lớn các khuyến nghị này, như xóa bỏ áp dụng hình phạt tử hình ngay lập tức; từ chối tham gia Nghị định thư bổ sung Thứ hai của Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị về việc xóa bỏ án tử hình.

Hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi giữa các quan điểm ủng hộ và chống đối hình phạt tử hình. Nhưng trong xu thế chung của nhân loại, việc tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình đang dần chiếm ưu thế trong một xã hội nhân bản và văn minh.

Thanh Lan / SBTN