17/07/2017 | 14

Côn đồ khủng bố chương trình thương phế binh VNCH, lăng nhục cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại tại Dòng Chúa Cứu Thế

Vào sáng ngày Thứ Hai 17 tháng 07, 2017, một đám côn đồ – có thể được công an dung túng – đã đến Dòng Chúa Cứu Thế Saigon để khủng bố, và quấy rối chương trình giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.

Cầm đầu nhóm là côn đồ Phan Hùng, một tên côn đồ được công an bảo kê, đã từng quay video đưa lên mạng vụ hành hung dã man nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh, nhưng đến nay vẫn được bình an. Lần này, chúng đến Dòng Chúa Cứu Thế, xử dụng loa để thóa mạ chính quyền và các chiến sĩ VNCH. Sau đó chúng nhục mạ và nêu đích danh các vị linh mục của dòng chúa Cứu Thế.

Đọc sẵn một bài viết có lẽ do ban tuyên giáo viết, tên mặc áo màu xanh, đã lên án kết tội dòng chúa Cứu Thế đang dung túng cho các thương phế binh VNCH và tìm cách gây rối, chia rẽ chính sách đại đoàn kết tôn giáo của chính quyền.  Trong nội dung được đọc to trước chốn công cộng, tên côn đồ mặc áo xanh tên Nghĩa đã nói những thương phế binh VNCH là “những kẻ phản quốc, không đáng để vinh danh”, gọi những người thuộc chế độ VNCH đang sống tại hải ngoại là “những kẻ hèn nhát, bỏ tổ quốc ra đi…”.

Trong lúc công đồ tên Nghĩa đọc bài diễn văn thóa mạ chính quyền VNCH cũng như các cha trong Dòng Chúa Cứu Thế thì trời đổ mưa làm chúng phải đứng nép vào trong mái hiên để có thể tiếp tục đọc cho nốt bài diễn văn. Cuối cùng, dưới trời mưa, chính tên Phan Hùng hô to đả đảo VNCH, đả đảo thương phế binh VNCH.

Đã sau 42 năm, CSVN vẫn còn sợ những người phế binh VNCH  tại Việt Nam, tiếp tục phân biệt đối xử họ cũng như gia đình của họ như những kẻ thù. Họ cũng sẵn sàng sỉ nhục cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại, những người mà chính CSVN luôn tìm cách chiêu dụ, bằng cái tên gọi “khúc ruột dài ngàn dặm”.

Tường Thắng / SBTN