Cơn địa chấn mang tên Donald Trump

Trump – sẽ làm đảo lộn mọi giá trị Mỹ hằng có, mang lại một sự hỗn loạn chưa từng có, hay ông có thể tái định hình trật tự thế giới bằng việc định nghĩa lại các mối quan hệ đồng minh-đối thủ-đối tác – là những điều đang được diễn giải bằng nhiều dự báo khác nhau với cung bậc lo sợ hoặc “lạc quan” khác nhau. Có một điều chắc chắn là các nước nhỏ thích chơi trò “chính trị đu dây” sẽ không là mối quan tâm cần thiết đối với một người có cá tính như Trump, đặc biệt khi mà các nước này không chứng minh được rằng họ có vai trò cụ thể hoặc đóng góp gì cho lợi ích nước Mỹ. Như đã nói, thật khó có thể biết một người như Trump làm gì để “Make America great again” nhưng có một điều rõ ràng: không tổng thống Mỹ nào đi ngược lại với quyền lợi quốc gia họ!