Còn Đảng là còn nhiều bi kịch Gạc Ma

Những hình ảnh và không khí hừng hực sự phẫn nộ trước quân giặc phương bắc đang xâm chiếm biển đảo Việt Nam rồi cũng sẽ đi qua. Vấn đề cốt lõi là những người cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vỗ tay tán thưởng cho 16 vàng 4 tốt của quan thầy Bắc kinh. Với sự đỡ đầu của quan thầy Trung cộng, Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục cho mình cái quyền đứng trên pháp luật, cho mình cái quyền được ký công hàm nhượng đất đai, biển đảo Việt Nam cho Trung cộng. Và đảng tiếp tục cho mình cái quyền biến quốc hội là con bù nhìn rơm không hơn, không kém. Một đảng toàn trị như vậy sẽ còn tạo ra nhiều bi kịch Gạc Ma trong tương lai.