15/08/2016 | 1

Còn đảng, còn tiền

Trong cuộc tranh tài thế vận hội 2016 tại Rio de Jainero, cộng sản Việt Nam cử một phái đoàn đi tham dự gồm có 50 thành viên. Trong đó có 23 vận động viên, 3 bác sĩ và số còn lại là các viên chức cán bộ.

Các huấn luyện viên thì bị cho ở nhà để dành chỗ cho các cán bộ ăn theo đi du lịch trên tiền thuế của người dân. Sự kiện ăn theo là một hiện tượng xảy ra hàng ngày trong các đoàn được cử ra nước ngoài làm việc.

Năm ngoái, Nhật Bản tổ chức khóa hướng dẫn ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ngừ, và cách bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế, để Nhật có thể mua lại cá ngừ từ ngư dân Việt Nam. Khóa hướng dẫn chỉ có vài ngư dân lái tàu được tham dự, phần còn lại là cán bộ sắp về hưu ăn theo để đi du lịch Nhật Bản.

Kết quả là cá ngừ của ngư dân Việt Nam bán ra không đạt tiêu chuẩn và bị Nhật trả lại. Còn tiền xóa đói giảm nghèo được quốc tế viện trợ cho người nghèo thì chạy vào túi của quan chức địa phương bằng các hình thức như gà, bò, dê đi lạc vào nhà của cán bộ!

Năm 1991 Liên Xô sụp đổ, lòng tin cán bộ cộng sản Việt Nam bị khủng hoảng và nhiều cán bộ đặt ra câu hỏi: “Chẳng lẽ con đường Bác đi đã sai mà con đường Nguyễn Thái Học đi là đúng?”.

Để củng cố niềm tin và đổi lấy lòng trung thành của đảng viên, cộng sản Việt Nam đã làm ngơ cho đảng viên vơ vét miễn sao đừng bỏ đảng.

Đảng trở thành phương tiện bóc lột xương máu người dân bằng kinh tế và nuôi béo 3 triệu đảng viên.

Ngày xưa đảng CSVN còn đem mầu sắc dân tộc phết lên trên lá cờ xã hội chủ nghĩa, nhưng ngày nay định hướng hành động của đảng chỉ là “còn đảng còn mình”. Không có dân tộc, cũng chẳng có tổ quốc, chỉ duy nhất sự sống còn của một tập đoàn thống trị hành xử theo chủ nghĩa mafia.