Cơm chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu tại Sydney

Nhằm mục đích xây cất điện thờ Phật Mãu tại Sydney, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ New South Wales đã tổ chức buổi cơm chay gây quỹ tại Cabramatta Leisure Centerr vào ngày 19/2/2017 vừa qua.