08/02/2016 | 0

Cologne: Lễ hội thường niên

Cologne: Lễ hội thường niên

Cologne. (Reuters) – Lễ hội thường niên Đức đã bắt đầu tại thành phố Cologne mặc dù các thành phố khác phải hủy bỏ hay đình hoãn vì cảnh cáo tình trạng khí hậu.

Người chào mừng lễ hội đã mặc áo mưa bên ngoài sắc phục lễ hội để tham gia ngày hội với nhảy múa, diễn hành và xem trình diễn văn nghệ. Khoảng 2,000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh, tăng gấp đôi so với số cảnh sát bảo vệ ngày lễ trong năm ngoái. Sau vụ các băng đảng lạm dụng phụ nữ ăn mừng năm mới ở Cologne ngày 31 tháng 12, thành phố đã gia tăng các biện pháp an ninh. Bà Sabrina Mueller nói rằng: “Bà ta sẽ tham gia mọi chương trình Lễ, đây là thời gian vui nhất trong năm.”

Trong lúc đó, tại thành phố Mainz, Lễ Hội phải hủy bỏ vì cảnh báo sức gió giật có thể lên tới 100 cây số giờ, các công viên không có người, nhưng nhiều người mừng Lễ vẫn đi bộ trên đường phố. Ở Duesseldorf, ông Hermman Schmitz nói rằng ông ta rất buồn vì đoàn xe hoa không thể diễn hành. Lễ hội Ngày Thứ Hai Hoa Hồng ở Mainz và Duesseldorf sẽ được tổ chức vào một ngày khác. (Hồng Tú)