Cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc tấn công Quốc Hội

Cuộc nổi loạn tại toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ 4 ngày mùng 6 tháng giêng năm 2021 vừa qua, trong nhóm người nổi loạn tại toà nhà quốc hội, đặc biệt chúng ta nhận thấy sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới. Sự việc một số người gốc Việt mang theo cờ vàng trong vụ bạo loạn đó có ảnh hưởng gì đối với cộng đồng người việt tại Hoa Kỳ, nhất là đối với thế hệ gốc Việt trong tương lai hay không. Chúng tôi có cuộc tiếp chuyện cùng với một số cư dân đang sinh sống tại tiểu bang MA như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.