09/07/2018 | 1

Cố vấn của Tổng Thống Donald Trump nói 2 ứng cử viên quá ít bảo thủ sẽ khó được Thượng Viện thông qua

Cố vấn của Tổng Thống Donald Trump nói 2 ứng cử viên quá ít bảo thủ sẽ khó được Thượng Viện thông qua

Washington DC — Một nhà hoạt động tư pháp cố vấn cho Tổng Thống Donald Trump về danh sách cuối cùng, trong đó có tên 4 ứng cử viên tiềm năng, nói rằng trong số này có 2 ứng cử viên quá ít bảo thủ chắc chắn sẽ không được Thượng Viện xác nhận.

Cố vấn Leonard Leo cho biết trong danh sách những ứng cử viên được đề nghị thay thế thẩm phán Anthony Kennedy (nghỉ hưu vào cuối tháng này) có hai ông Raymond Kethledge và Thomas Hardiman, có ít hồ sơ bảo thủ, khiến họ có thể nhận được ít phiếu ủng hộ nếu họ được chọn. Ông Leo đưa ra ý kiến trên trong chương trình “This Week” của đài ABC phát sóng hôm qua. Ông nhận xét điều quan trọng đối với đảng Cộng Hòa là phải có một thẩm phán nổi tiếng về hành động bảo thủ, đồng thời phải có một hồ sơ khác biệt về những dự án bảo thủ. Tuy nhiên theo ông Leo, lập danh sách là công việc của nhóm cố vấn, còn chọn lựa người nào là quyết định của tổng thống.

Đảng Dân Chủ phản đối cuộc bỏ phiếu chọn tân thẩm phán cho Tối Cao Pháp Viện trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, vì chiếc ghế trống thuộc về một thẩm phán trung dung ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ. Họ lo ngại một thẩm phán bảo thủ có thể xóa bỏ phán quyết nổi tiếng năm 1973, nhằm hợp pháp hóa quyền phá thai trên khắp đất nước. Cuối tuần trước, Reuters trích dẫn một nguồn tin quen thuộc, nói rằng hai ứng cử viên Raymond Kethledge và Brett Kavanaugh có nhiều hy vọng được tổng thống xem xét.

Mai Đức/SBTN