10/04/2015 | 5

Cổ thụ đang sống khai thành chết để “tận thu gỗ mục“!

Cổ thụ đang sống khai thành chết để “tận thu gỗ mục“!

Được biết tại tiểu khu 627 thuộc rừng đầu nguồn sông Chàng còn sót lại một cây gỗ cổ thụ có tên “chua khét” với trữ lượng khoảng trên 20m khối gỗ. Cây cổ thụ này đang sống, cành lá phát triển xanh tươi. Thế nhưng, vào ngày 16/3/2015, ông Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chàng đã ký vào tờ trình gởi Sở Nông nghiệp Thanh Hóa, đề nghị Sở cho phép đốn hạ cây gỗ này.

Trong tờ trình, ông Bình khẳng định cây chua khét này đã chết, hầu hết rễ cây đã bị mục ruỗng, sau khi đã cùng Hạt kiểm lâm huyện Như Xuân kiểm tra tận nơi lập hồ sơ. Vì thế Ban quản lý rừng xét thấy cần đốn cây này để tận dụng và tránh lãng phí gỗ xuống cấp, mục nát.

Căn cứ hồ sơ của Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chàng lập, ngày 25/3/2015, ông Lê Văn Đốc – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa ký quyết định cấp giấy phép cho chặt cây gỗ này với trữ lượng cây đứng ghi là 14,92 mét khối. Có quyết định trong tay, ngày 1/4, Ban quản lý tiến hành thuê thợ vào đào gốc, cắt rễ đốn hạ cây gỗ chua khét.

Thế nhưng, qua tìm hiểu của người dân tại hiện trường vào chiều ngày 6/4 cho thấy, các thợ gỗ sau khi hạ cây đang gấp rút cắt cây chua khét cổ thụ thành nhiều khúc lớn với chiều dài mỗi khúc khoảng từ 4 đến 5 mét. Riêng phần thân gỗ lớn nhất tính từ gốc trở lên có chiều dài khoảng 10 mét đang để nguyên trạng.

Theo một thợ xẻ cho biết thì, súc gỗ lớn này sẽ được chia thành hai đoạn và xẻ ra nhiều bộ ngựa, có những bộ nguyên tấm mặt rộng trên 1,6m. Cũng tại hiện trường, toàn bộ cành lá tươi xanh của cây gỗ còn nằm ngổn ngang.

Những người thợ đang cắt cây gỗ chua khét tại tiểu khu 627 ước lượng riêng đoạn lớn nhất tính từ gốc trở lên với chiều dài khoảng 10 mét đã có trữ lượng khoảng 20m khối. Những súc gỗ còn lại cũng phải lên tới hàng chục mét khối. Nhưng trong tờ trình của Ban quản lý sông Chàng cũng như quyết định phê duyệt của Sở Nông nghiệp Thanh Hóa lại xác định tổng khối lượng chỉ có 14,92 mét khối, trong đó chỉ có 8,20 mét khối gỗ lớn, còn lại là ngọn, cành, củi.

Biện minh cho việc khai tử cây cổ thụ còn phát triển tươi tốt, ông Nguyễn Văn Bình cho biết thêm: “Cây gỗ chua khét nói trên không còn khả năng sinh trưởng. Cây gỗ này mọc trên sườn dốc, có xu thế nghiêng và nằm cách trục đường lâm nghiệp, đường tuần tra, kiểm tra rừng khoảng 50 mét. Vì vậy nên cây có thể bị đổ gãy bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng bảo vệ rừng và người lao động thường xuyên qua lại”.

Nhưng thực tế thì ngược lại. Bằng những hình ảnh ghi lại cây gỗ cổ thụ này trước khi bị đốn, có thể khẳng định đây là cây gỗ lớn hoàn toàn đang sinh trưởng khỏe mạnh, cành lá xanh tốt mơn mởn. Cây gỗ đứng thẳng hiên ngang chứ không phải có xu hướng nghiêng, đổ như lời ông giám đốc Bình nói.

Việc cây gỗ chua khét lớn đang sống bị chặt hạ cho thấy người làm tờ trình không trung thực, đã gian dối với động cơ thủ lợi cá nhân. Từ tờ trình này, các đơn vị liên quan như Hạt Kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp cũng chưa làm tròn trách nhiệm của mình trong việc khảo sát, đánh giá đúng tình trạng của cây gỗ, dẫn tới việc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa “vô tình” tiếp tay cho việc làm bất chính của Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chàng.

Một cây cổ thụ bị đốn hạ bất hợp pháp bị lôi ra ánh sáng, nhưng hàng ngày hàng tháng hàng năm, có biết bao cây gỗ quý trong các rừng phòng hộ bị khai tử mà không người biết tới. Ngoài những tay lâm tặc chuyên nghiệp, thủ phạm trong những vụ này nhiều khi này lại là những viên chức nhà nước có trách nhiệm bảo vệ rừng!

Tú Thanh / SBTN