19/03/2020 | 4

Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo nói về 2 nhạc phẩm Lưu Đày & Nhớ Mẹ do chính ông sáng tác

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tên thánh là Saint Luis vừa mới được Chúa gọi về vào lúc 1 giờ 45 chiều, ngày 19 tháng 03, 2020 tại tiểu bang Connecticut, hưởng thọ 87 tuổi. SBTN may mắn đã có cơ hội được lắng nghe ông chia sẻ về 2 nhạc phẩm do chính ông sáng tác: Lưu Đày & Nhớ Mẹ.