Có thể khép lại ngày 30/4/1975?

Đã 43 năm trôi qua kể từ ngày được gọi là “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” xảy ra, khiến cho hơn 2 triệu người chết trong khói đạn và gần 2 triệu người phải liều mạng vượt biên để chạy trốn Cộng Sản. Một thảm cảnh ít có đất nước trên thế giới xảy ra nhưng chính quyền Cộng Sản lại xem đó là ngày vui của dân tộc.