Cơ sở Whale Spa ở quận Cam tặng khẩu trang & bao tay cho các bệnh viện

Vào trưa thứ Ba 31/3/2020, cơ sở Whale Spa tại thành phố Fountain Valley, Nam California đã mở cuộc họp báo về việc tặng khẩu trang và bao tay cho các bệnh viện trong vùng. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: