14/10/2014 | 2

Cơ sở dọn dẹp chất thải không dám tiếp nhận tro đồ đạc của người đã chết vì Ebola

Cơ sở dọn dẹp chất thải không dám tiếp nhận tro đồ đạc của người đã chết vì Ebola

Baton Rouge, Louisiana. (CBS) – Một cơ sở dọn dẹp chất thải sinh học tại Louisiana cho biết, họ sẽ không dọn dẹp tro từ quá trình đốt đồ đạc của một nạn nhân Ebola ở Texas, ít nhất là cho đến khi các giới chức tiểu bang bảo đảm rằng làm như vậy sẽ không gây ra mối đe dọa cho công chúng.

Công ty Chemical Waste Management Inc., gọi tắt là CWM, đưa ra thông cáo báo chí nói rằng, họ đang tiếp xúc và làm việc với mọi giới hữu trách của tiểu bang Louisiana và muốn các giới chức này đồng ý rằng việc chấp nhận tro tại cơ sở Lake Charles là an toàn. Công ty CWM cũng nói rằng, họ được phép của chính quyền tiểu bang và liên bang để thu nhận các chất liệu như vậy, và rằng chất liệu đã được tẩy uế và thiêu cháy không đặt ra nguy cơ cho môi trường hoặc sức khỏe con người. Sở dĩ công ty CWM có vẻ không chắc chắn về vấn đề tiếp nhận tro đồ đạc của người bệnh Ebola, là vì ngay các giới chức tiểu bang cũng có quan điểm chống đối trong trường hợp này.

Tổng chưởng lý Louisiana Buddy Caldwell dự trù sẽ ra tòa xin một sắc lệnh để ngăn chặn việc chuyên chở số tro này. Trong ngày Thứ Hai 13 tháng 10, có 7 nhà lập pháp từ miền nam Louisiana nói rằng họ ủng hộ việc làm của ông Caldwell. Công ty Veolia phụ trách việc thiêu đồ đạc nói rằng, họ đã nhận quần áo, chăn nệm và thảm từ căn chúng cư của của bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Các đồ đạc này đã được tẩy uế rồi thiêu ở 2,100 độ Farenheit. (H. Lam)