24/01/2023 | 68

CƠ QUAN THUẾ CỘNG SẢN ĐẨY MẠNH CAI QUẢN THUẾ VỚI FACEBOOK, GOOGLE, TIKTOK, NETFIX SAU KHI THU ĐƯỢC HƠN 3,444 TỶ ĐỒNG

CƠ QUAN THUẾ CỘNG SẢN ĐẨY MẠNH CAI QUẢN THUẾ VỚI FACEBOOK, GOOGLE, TIKTOK, NETFIX SAU KHI THU ĐƯỢC HƠN 3,444 TỶ ĐỒNG

Báo Người lao động ngày 23 tháng 1 năm 2023 loan tin, năm 2022, cơ quan Thuế Cộng sản đã thu được 3,444 tỷ đồng từ những công ty như Facebook, Google, Tiktok,, Netfit và các công ty khác, vì vậy, mục tiêu năm 2023 của họ là sẽ đẩy mạnh công tác thu thuế từ những công ty này. Tổng cơ quan Thuế, thuộc Bộ Tài chính Cộng sản cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế trong năm 2023 là thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc cai quản thuế ngành thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của những nhà cung cấp ngoại quốc không có cơ sở kinh doanh ở Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2022, có 42 nhà cung cấp nền tảng số ngoại quốc ghi danh, khai thuế và nộp thuê qua cổng thông tin điện tử với số tiền 3,444 tỷ đồng. Trong đó, Facebook là 1,748 tỷ đồng, Google là 979 tỷ đồng. Có 6 nhà cung cấp ngoại quốc lớn chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới Việt Nam đã kê khai, nộp thuế gồm, Facebook, Google, Microsoft, Tiktok, Netfix, và Apple. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính cho biết, Việt Nam trở thành 1 trong 4 quốc gia đầu tiên ở ASEAN khẳng định chủ quyền đánh thuế của quốc gia đối với tổ chức, cá nhân ngoại quốc có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới.