06/05/2017 | 0

Cơ Quan Thực Phẩm Và Thuốc (FDA) phải chuyển TV nội bộ từ đài CNN sang Fox News

Cơ Quan Thực Phẩm Và Thuốc (FDA) phải chuyển TV nội bộ từ đài CNN sang Fox News

New York, New York. (Reuters) – CBS News xác nhận một email gởi tới các nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Đánh Giá Và Nghiên Cứu Sinh Học của FDA, thông báo về việc thay đổi đài trên màn hình tivi nội bộ.

Đây là email từ văn phòng “White Oak Digital Display” gởi đi hôm thứ Tư 3 tháng 5, tới các nhà nghiên cứu, để thông báo “lý do thay đổi từ đài CNN sang đài FOX News”. Trong nội dung email, văn phòng “Digital Display” thông báo với tất cả nhân viên rằng đây là quyết định của chính phủ tổng thống Donald Trump. Email viết: “Lý do cho sự thay đổi là từ yêu cầu của viên chức chính phủ đương nhiệm. Họ muốn tất cả màn hình tivi – dưới sự kiểm soát của cơ quan FDA – bên trong khuôn viên White Oak – phải hiển thị chương trình FOX News”.

Văn phòng “White Oak” xin lỗi về sự bất tiện này, và nói thêm rằng “FOX News được chuyển cố định, kể từ thời điểm này, họ không thể chuyển màn hình sang đài khác”.

Sau khi CBS News công bố bản tin này, một phát ngôn viên của FDA nói với CBS News rằng, trước khi họ nhận email của “White Oak”, chính phủ của ông Trump không hề gởi chỉ thị hoặc bản ghi nhớ về việc đài nào được hiển thị và đài nào không được hiển thị. Phát ngôn viên này giải thích rằng tại các khu vực chung, rất nhiều đài hiển thị trên màn hình tivi gồm CNN, MSNBC và FOX News. Email trên được gởi từ văn phòng dịch vụ khách hàng của FDA, nhằm đáp ứng yêu cầu của một nhóm nhân viên. (Mai Đức)