Đang tải...

Cơ Quan Thống Kê Dân Số tổ chức cuộc thi sáng tạo video nhằm giúp phổ biến thông tin về cuộc thống kê dân số  

Phòng thí nghiệm đổi mới thống kê dân số, tức bộ phận chịu trách nhiệm cải cách đổi mới của Cơ quan Thống Kê Dân số Hoa Kỳ, vừa khởi động một cuộc thi chưa từng có từ trước tới nay mang tên Video Prize Challenge.

Đây là cuộc thi dành cho những người sáng tạo nội dung để giúp Cơ quan Thống Kê Dân Số phổ biến thông tin về cuộc thống kê dân số năm 2020 và có cơ hội giành được tới 30,000 Mỹ Kim. Mục tiêu của cuộc thi là sử dụng các video ngắn nhưng hấp dẫn và chứa thông tin bổ ích, nhằm tiếp cận với các cộng đồng khó có thể đếm số dân, nơi phụ thuộc nhiều vào các dữ kiện thống kê chính xác và đầy đủ.

Cuộc thi này hy vọng có thể tìm ra những người sáng tạo nội dung giúp các cá nhân hiểu về cuộc thống kê và tầm quan trọng của nó, qua đó có động lực hoàn thành cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020. Một cuộc thống kê chính xác sẽ giúp người dân nhận được đúng khoản tài trợ cho nhu cầu cộng đồng của họ, và tìm ra dân biểu đại diện trong quốc hội. Việc ghi danh tham gia cuộc thi sẽ được mở cho đến ngày 11 tháng 4, lúc 2:59 sáng EST.

Có ba giải thưởng sẽ được trao, bao gồm giải nhất trị giá 30,000 Mỹ Kim, á quân được nhận 10.000 Mỹ Kim và giải thưởng sinh viên 10.000 Mỹ Kim. Kết quả về người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 5/2020.  (BBT)

Loading...