Cơ quan Thống Kê Dân Số 2020 tiếp tục hoạt động tại một số vùng

NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 2020 — Cơ quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, phối hợp với các cơ quan  y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, sẽ bắt đầu khởi động lại tại một số khu vực trong tuần này bắt đầu từ ngày 1 tháng 6.

 Văn phòng khu vực mở cửa trở lại vào ngày 6/3 tại thành phố San Jose, Stockton, Inglewood, Long Beach, South Gate, El Cajon, Santa Ana, Pasadena tiểu bang California, tại Portland và Eugene, tiểu bang Oregon. Tất cả mọi người có thể trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng điền vào mẫu in trên giấy gửi qua thư.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang điều chỉnh hoạt động của cơ quan thống kê dân số năm 2020 tại trang web https://2020census.gov