Cơ quan Thống Kê Dân Số 2020 bắt đầu kiểm kê số người vô gia cư ở Nam Cali vào tuần này

Cơ quan Thống Kê Dân Số 2020 bắt đầu kiểm kê số người vô gia cư ở Nam Cali vào tuần này

Tin từ Los Angeles, California – Theo bản thông cáo báo chí ngày 21 tháng 09, Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động đặc biệt để kiểm kê những người vô gia cư trong các cộng đồng trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 9.

Những nhân viên thống kê được đào tạo đặc biệt sẽ kiểm kê số người này từ ngày 22 đến 24 tháng 9 tại các nhà tạm trú, bếp súp và trạm xe bán thức ăn lưu động trong hoạt động được đặt tên là Kiểm Kê Nhờ Vào Dịch Vụ (SBE).

Những nhân viên thống kê cũng sẽ kiểm kê những người sống ngoài trời, trong các trạm trung chuyển và tại các địa điểm khác nơi mọi người đến ngủ trong một hoạt động được đặt tên là Nhắm Tới Những Địa Điểm Ngoài Trời Không Mái (TNSOL).

Kiểm kê số người đang sống vô gia cư chỉ là một phần của công tác Group Quarters (GQ). Để thống kê được đầy đủ những người ở ngoài trời trong những nơi như lều trại, các toán nhân viên kiểm kê sẽ mặc áo phản quang và mang theo điện thoại thông minh, đèn pin và bảng câu hỏi bằng giấy khi đến các địa điểm đó; thường vào ban đêm.

Họ cố gắng thu thập tất cả các thông tin được yêu cầu trên bản in thống kê dân số. Tuy nhiên, nếu không được, những nhân viên thống kê sẽ tiến hành đếm đầu người. Hàng trăm nhân viên kiểm kê sẽ đến thăm hàng ngàn địa điểm trong suốt hoạt động này.