15/02/2022 | 83

Cơ quan Quan Thuế Hoa Kỳ phát hiện Trung Cộng trốn thuế đồ gỗ bằng cách đưa hàng sang Việt Nam

Cơ quan Quan Thuế Hoa Kỳ phát hiện Trung Cộng trốn thuế đồ gỗ bằng cách đưa hàng sang Việt Nam

Cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) vào ngày 27 tháng Giêng, 2022, vừa đưa ra “quyết định” cuối cùng theo Đạo luật Thực thi và Bảo vệ chống lại đại công ty BGI Group của Trung Cộng (hay còn gọi là U.S. Cabinet Depot).

Theo bài phân tích của tổ chức vô vị lợi Forest Trends, CBP phán quyết rằng BGI đã trốn thuế chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) đối với tủ gỗ bằng cách chuyển hàng sang Việt Nam rồi xuất cảng sang Hoa Kỳ. Họ phát hiện rằng phần lớn bộ phận của những tủ này được sản xuất tại Trung Cộng, nhưng một số thành phần được bổ sung ở Việt Nam.

Sự việc này cho thấy sau khi lệnh AD/CVD được áp dụng đối với tủ và bàn trang điểm từ Trung Cộng hồi tháng 4 năm 2020, BGI bắt đầu nhập cảng tủ tự lắp ráp từ một công ty Việt Nam có tên HOCA Kitchen and Bath Products International (“HOCA Việt Nam”) và từng xuất cảng những mặt hàng này trực tiếp từ Trung Cộng. Dữ kiện nhập cảng của Hoa Kỳ cũng cho thấy lượng tủ nhập cảng từ Việt Nam tăng vọt từ tháng 4 năm 2020.

HOCA Việt Nam, do Hangzhou HOCA Kitchen & Bath Products, Trung Cộng thành lập, không đủ năng lực để sản xuất số lượng tủ xuất cảng sang Hoa Kỳ, và đã nhập khung cùng cửa tủ từ công ty mẹ của Trung Cộng.

Phán quyết này đồng nghĩa với việc một tỷ lệ đáng kể tủ gỗ nhập cảng từ Việt Nam hiện sẽ phải chịu thuế, theo mức do Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định và có khả năng thay đổi trong khoảng 59-84%. Ngoài ra, những mức thuế này này cũng sẽ được áp dụng hồi tố đối với hàng triệu chiếc tủ nhập cảng từ Việt Nam từ tháng 3 năm 2020.