19/12/2021 | 23

Cơ quan OSHA bắt đầu gửi giấy phạt đến các công ty không tuân thủ quy định bắt buộc chích vaccine vào đầu tháng 1

Cơ quan OSHA bắt đầu gửi giấy phạt đến các công ty không tuân thủ quy định bắt buộc chích vaccine vào đầu tháng 1

Vào thứ Bảy (ngày 18 tháng 12), Cơ quan Quản trị An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) cho biết họ có thể bắt đầu gởi giấy phạt đến các công ty sau ngày 10 tháng 1 nếu họ vẫn chưa áp dụng chính sách chích ngừa bắt buộc hoặc xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi tòa kháng án Hoa Kỳ khôi phục chính sách của Tổng thống Biden yêu cầu các công ty lớn xác minh nhân viên của họ đã được chích ngừa COVID-19 hoặc xét nghiệm hàng tuần. Vào thứ Bảy, OSHA cho biết họ sẽ không gửi giấy phạt đến các công ty trước ngày 10 tháng 1 “để cung cấp cho các chủ công ty đủ thời gian để tuân thủ quy định.”

OSHA cũng cho biết các giấy phạt xung quanh chính sách xét nghiệm COVID-19 sẽ không bắt đầu trước ngày 9 tháng 2. Quy định của OSHA áp dụng cho các công ty có ít nhất 100 nhân viên và bao gồm 80 triệu công nhân Mỹ. Quy định đã nhận phải phản ứng dữ dội, đặc biệt là ở các tiểu bang có phần lớn đảng viên đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa hy vọng dân chúng sẽ tức giận trước các biện pháp ngừa COVID-19 để giành được lợi thế trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm 2022.

Trong khi đó, Tổng thống Biden khẳng định quy định chích ngừa bắt buộc là điều cần thiết để chống lại đại dịch đã giết chết hơn 800,000 người Mỹ và gây ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế. Bên cạnh đó, các viên chức y tế công cộng Hoa Kỳ đã khuyến cáo về một làn sóng ca nhiễm mới khi biến thể Omicron lan rộng.