18/02/2022 | 20

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết ông Trump đã mang tài liệu mật về Mar-A-Lago

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết ông Trump đã mang tài liệu mật về Mar-A-Lago

Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia cho biết hôm thứ Sáu 15 hộp hồ sơ của tòa Bạch Ốc được lưu trữ tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump chứa các tài liệu được đánh dấu và phân loại là thông tin an ninh quốc gia. Cơ quan này cho biết vấn đề đã được chuyển đến Bộ Tư pháp.

Trong thư trả lời ngày 9 tháng 2 cho Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia xác nhận các báo cáo rằng ông Trump đã mang theo hồ sơ chính phủ đến Florida sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021. Các nhà lập pháp Hạ viện đã mở một cuộc điều tra và Cục Lưu trữ Quốc gia đã yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét vấn đề.

Bộ Tư pháp và FBI vẫn chưa cho biết họ sẽ làm gì, nếu có điều gì xảy ra. Bức thư từ cơ quan lưu trữ cũng nói rằng một số hồ sơ trên mạng xã hội đã không được chính quyền Trump nắm bắt và bảo quản. Và cơ quan này biết được rằng các nhân viên tòa Bạch Ốc thường xuyên điều hành các hoạt động ở tầm mức quốc gia bằng cách sử dụng các tài khoản nhắn tin không chính thức và điện thoại cá nhân.

Các nhà điều tra sẽ xem xét liệu hành động của ông Trump, cả trong nhiệm kỳ tổng thống và sau đó, có vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, được ban hành vào năm 1978 sau khi cựu Tổng thống Richard Nixon muốn tiêu hủy các tài liệu liên quan đến vụ bê bối Watergate hay không. Luật quy định rằng hồ sơ tổng thống là tài sản của chính phủ Hoa Kỳ, thay vì thuộc về cá nhân tổng thống. Vi phạm luật có thể bị phạt lên đến ba năm tù.