25/04/2014 | 4

Cơ quan FDA cấm bán thuốc lá điện tử cho thiếu niên dưới 18 tuổi

Cơ quan FDA cấm bán thuốc lá điện tử cho thiếu niên dưới 18 tuổi

Washington, DC. (Reuters) – Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ, gọi tắt là FDA, đưa ra quy định cấm bán thuốc lá điện tử cho thiếu niên dưới 18 tuổi, nhưng không hạn chế sản phảm có hương vị, được quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mà những người ủng hộ y tế công cộng nhận xét đó là cách thu hút sự chú ý của trẻ em.
Đề nghị được chờ đợi từ lâu này sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thuốc lá điện tử theo quy định của liên bang. Theo FDA, đề nghị trên là bước căn bản đầu tiên để hướng tới những hạn chế rộng lớn hơn, nếu bằng chứng khoa học cho thấy cần thiết phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Những người chỉ trích quảng cáo thuốc lá điện tử nói sản phẩm này mang lại nguy cơ cho một thế hệ trẻ, vì họ không biết thông tin về tác động sức khỏe lâu dài của sản phẩm.
Năm 2009, Quốc hội thông qua một luật cho phép các viên chức FDA có quyền điều chỉnh quy định về thuốc lá, thuốc lá không khói cũng như thuốc lá vấn. Ngoài ra, họ có quyền mở rộng lệnh cấm với các sản phẩm thuốc lá khác sau khi luật trên có hiệu lực.
Nếu lệnh cấm mới của FDA được thông qua, thuốc lá điện tử sẽ không được bày bán tại các máy bán hàng tự động, ngoại trừ tại những địa điểm chỉ dành riêng cho người lớn. (H. Nguyễn)