11/08/2017 | 0

Cơ quan di trú Hoa Kỳ gia tăng bắt giữ di dân lậu, nhưng số lượng trục xuất thấp hơn năm 2016

Cơ quan di trú Hoa Kỳ gia tăng bắt giữ di dân lậu, nhưng số lượng trục xuất thấp hơn năm 2016

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ Trump vẫn đang tiếp tục tăng cường truy bắt các di dân lậu, nhưng số lượng các vụ trục xuất lại đang giảm thấp hơn so với thời chính phủ Obama, theo các số liệu thu thập mới đây.

Theo thống kê, số lượng các vụ bắt giữ đã tăng gần 40% so với năm 2016, tính trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, các vụ bắt giữ các di dân không phạm tội hình sự đã tăng hơn gấp đôi. Theo số liệu của Cơ quan Di trú và Quan thuế ICE cung cấp tối 10 tháng 8, các nhân viên ICE đã thực hiện 75,045 vụ bắt giữ di dân lậu từ tháng 1 đến tháng 6, 2016. Trong số này, có 19,752 di dân lậu được xác định không phải là tội phạm hình sự, chiến 26% tổng số người bị bắt. Trong cùng thời gian này vào năm 2016, ICE đã thực hiện 54,683 vụ bắt giữ, với 8,053 người, tương đương 15%, không phải là tội phạm. Tuy các vụ bắt giữ gia tăng, nhưng số di dân thật sự bị trục xuất lại đang giảm xuống. Trong 6 tháng đầu năm, ICE trục xuất 105,178 người, với 42% trong số này không phải là tội phạm hình sự. Năm 2016, trong cùng giai đoạn này, có 121,170 di dân lậu bị trục xuất, và tỷ lệ người không phải là tội phạm cũng là 42%.

Tổng Thống Trump trước đây từng nói sẽ đẩy mạnh việc trục xuất di dân lậu, nhưng các con số thực tế cho thấy ông vẫn chưa thực hiện được lời hứa này. Theo nhà chức trách, tình trạng này là do việc trục xuất mất rất nhiều thời gian, do mọi hồ sơ cần phải được duyệt xét bởi tòa di trú. (Ngô Bảo)