Cơ quan chỉ huy hệ thống Hải Quân Mỹ có tổng giám đốc gốc Việt

Cơ quan chỉ huy hệ thống Hải Quân Mỹ có tổng giám đốc gốc Việt

Bà Giao Phan được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc cơ quan chỉ huy hệ thống hải quân. Bà sẽ giám sát tổng cộng hơn 85,000 nhân viên vừa là các binh sĩ và thường dân chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và bảo trì các hệ thống của Hải Quân.

Bà bắt đầu phục vụ cho Hải Quân từ năm 1984 và giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cho nhiều chương trình phát triển và kết hợp, trong đó có chức quản lý chương trình hàng không mẫu hạm cấp Nimitz từ năm 2004 đến 2006.

Tại thời điểm này, bà giám sát thiết kế, đóng, thử nghiệm và giao hàng không mẫu hạm USS George H. W. Bush cho Hải Quân. Bà còn quản lý chương trình hàng không mẫu hạm còn hoạt động từ năm 2006 đến 2007.

Từ Tháng Mười Một, 2007, bà Giao bắt đầu đảm nhận các chức vụ lãnh đạo cao cấp của NAVSEA với chức vụ phó giám đốc cho các chương trình kết hợp của Tuần Duyên Hoa Kỳ. Trong chức vụ này, bà giám sát 400 nhân viên binh sĩ và thường dân trong 12 dự án trị giá hàng tỷ Mỹ Kim.

Từ năm 2013 đến 2019, bà giữ chức tổng giám đốc của văn phòng điều hành chương trình hàng không mẫu hạm. Bà phải giám sát chương trình trị giá 40 tỷ Mỹ Kim, trong đó có thiết kế và đóng hãng không mẫu hạm cấp Ford, cũng như bảo trì các chiến hạm cấp Nimitz.

Bà Giao Phan có bằng kỹ sư cầu đường của đại học Virginia Tech, và có bằng cao học của đại học Florida Tech. (BBT)