03/04/2018 | 2

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường bác bỏ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho xe hơi thời Obama

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường bác bỏ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho xe hơi thời Obama

Washington DC. (Reuters)- Hôm qua 2 tháng 4, chính phủ Trump bác bỏ một qui định thời Obama, nhằm giúp cho xe hơi tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Hành động này mở ra một tiến trình lâu dài để làm suy yếu các tiêu chuẩn hiện tại về khí thải, đưa California và chính phủ liên bang vào vuộc xung đột về khí thải của xe cộ.

Trong một tuyên bố, Scott Pruitt- Giám Đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA)- nói rằng tiêu chuẩn cho loại xe sản xuất từ năm 2015 tới năm 2022 là không thích hợp, và cần được sửa đổi. Theo ông Pruitt, chính phủ Obama đưa ra tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu trên quy mô trung bình là quá cao, và đưa ra giả định về tiêu chuẩn không phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, ông Pruitt không đưa ra bất cứ chi tiết cụ thể nào về việc sửa đổi.

Theo tiêu chuẩn của chính phủ Obama, đến năm 2025, các loại xe hơi mới được bán trên toàn cõi Hoa Kỳ phải đạt tới mức mỗi gallon chạy được 50 dặm. Người ủng hộ cho rằng tiêu chuẩn này là cách thúc đẩy sự đổi mới trong công nghệ sạch.

Từ bao lâu nay, tiểu bang California được quyền áp đặt tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đối với khí thải của xe cộ, so với quy định về tiêu chuẩn của liên bang. Hiện nay bộ trưởng bộ tư pháp California Xavier Becerra đang chuẩn bị đệ đơn kiện Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, cho rằng cơ quan này đang làm yếu tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. (Mai Đức)

TAGS: epa