14/12/2015 | 1

Cổ phiếu năng lượng tái tạo lên giá

Cổ phiếu năng lượng tái tạo lên giá

Paris, Pháp. (Reuters) – Hội nghị chống thay đổi khí hậu Paris đã kết thức bản hiệp ước khí hậu toàn cầu, cả nước giàu và nước nghèo đều cam kết giới hạn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã làm hâm nóng quả địa cầu.

Bản hiệp ước cũng thiết lập một hệ thống khuyến khích gia tăng những nổ lực nội địa cắt giảm lượng khí thải, cung cấp hàng tỷ mỹ kim cho các nước nghèo chuyển từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Cổ phiếu năng lượng tái tạo Âu Châu đã lên giá trong ngày Thứ Hai. Các nhà phân tích của Goldman Sachs diễn tả hiệp ước Paris là hiệp ước chống thay đổi khí hậu quan trọng nhất kể từ hiệp ước Kyoto năm 1997, có thể tạo nên nền kinh tế thấp khí thải carbon và thị trường năng lượng tái tạo sẽ nhanh chóng tăng lên khoảng trên 600 tỷ mỹ kim.

Chủ tịch Tom Burke của E3G nói rằng thế giới đang bắt đầu chuyển từ hệ thống năng lượng carbon cao sang hệ thống năng lượng carbon thấp, là cơ hội tìm kiếm kinh doanh. Ngành kỷ nghệ xe hơi sẽ nhanh chóng hướng về phía sản xuất xe chạy bằng điện và ông ta nghĩ những công ty năng lượng mặt trời sẽ nhanh chóng phát triển thành những công ty lớn. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã tỏ ra dè dặt, nói rằng hiệp ước Paris không phải là một hiệp ước trói buộc pháp lý. Sau khi hội nghị Copenhagen thất bại, hiệp ước Paris được coi là sự thành công, xây dựng lại sự tin tưởng đã mất.

Bản hiệp ước cuối cùng đã không có sự thay đổi quan trọng so với bản dự thảo được công bố trước đó trong ngày với mục tiêu không để nhiệt độ địa cầu tăng quá 2 độ C so với nhiệt độ thời kỳ tiền kỷ nghệ. (Robert Võ)