Có một nhà tù mang tên “Trung Tâm Xã Hội”

Không quá lời khi 41 năm qua người Sài Gòn nói rằng ở Việt Nam có những nhà tù nhỏ là các trại giam, và nhà tù lớn hơn chính là đời sống xã hội và chính trị phải luôn cung cúc nghe theo những mệnh lệnh của nhà cầm quyền. Ngay cả lên tiếng vì quyền được sống trong môi trường trong lành và chính sách minh bạch, người dân cũng dễ bị bắt bỏ tù vì dám chống lại đảng cầm quyền. Những điều luật hình sự 88 và 258 luôn đe dọa bóp nghẹt mọi tiếng nói về quyền sống của người dân Việt Nam.