14/01/2020 | 5

CSVN tổng tấn công các trang mạng xã hội song song với cuộc tấn công vào Đồng Tâm

CSVN tổng tấn công các trang mạng xã hội song song với cuộc tấn công vào Đồng Tâm

Thông báo- (Ảnh: facebook)

Tin Vietnam.- Ngày 14 tháng 1 năm 2020, trên cộng đồng mạng facebook Việt Nam loan truyền một văn bản của lực lượng có tên là Fanpage Hồ sơ diệt phản có nội dung chỉ đạo tổng tấn công Fanpage Café Ku Búa.

Theo đó, Thông báo này cho rằng, các thế lực thù địch ngày càng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân bằng các Fanpage như Café Ku Búa, Việt Tân, Thân Hữu việt Tân Úc Châu, RFA và một số Fanpage khác. Vì vậy để ngăn chặn các trang trên, Ban quản trị Fanpage Hồ sơ diệt phản đã chỉ đạo lực lượng dư luận viên của nhà cầm quyền phải thực hiện tổng tấn công các fanpage này.

Và Fanpage đầu tiên phải tấn công, “tiêu diệt” là Café Ku Búa. Thời gian của “trận đánh” là từ 10 giời tối đến 11 giờ tối ngày 10 tháng 1 năm 2020. Với phương pháp đánh là truy cập vào trang Fanpage Café Ku Búa, sau đó tìm phần “Hỗ trợ hoặc báo cáo trang”, tiếp đến là chọn mục “Ngôn từ gây thù ghét hoặc Quấy rối”, cuối cùng là mục “đó là người khác”. Sau khi hết lượt báo cáo, thì đội ngũ dư luận viên hay còn gọi là AK47 tiếp tục sang báo cáo 3 bài viết gần nhất với nội dung “tin giả”.

Thông báo này khuyên rằng, nên tập trung báo cáo 1 hoặc 2 vấn đề sẽ hiệu quả cao hơn. Thông báo này cho thấy rằng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất sợ sự thật bị bóc mẽ. Chính vì vậy, song song với cuộc đánh úp ở Đồng Tâm thì nhà cầm quyền cũng thực hiện một cuộc chiến khác trên mặt trận thông tin truyền thông.

Họ không chỉ huy động cả chục ngàn dư luận viên dùng những từ ngữ thiếu văn hoá để tấn công các báo đài tự do, và người dân bất đồng chính kiến, mà hàng trăm báo, đài của nhà cầm quyền cũng đã dựng lên rất nhiều kịch bản khác nhau để đổ hết tội lên một người đã bị giết là cụ Kình với mục đích che dấu tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

An Nhiên