Có loại tù đưa người ta lên ngọn vinh quang !

Chiều ngày 11-2-2017, bà Hằng trở về trong vòng tay chào đón của hàng chục nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền. Nhiều người đã không kìm được xúc động khi cho biết, họ chờ ngày về của bà Hằng đã 3 năm nay. Nhìn cách mà nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng trở về trong sự chào đón của người dân, thì đủ hiểu nhà cầm quyền thất bại hay thành công trong việc tuyên truyền, cũng như bỏ tù những người tranh đấu.