Cô Kim-Khánh Vân, nghị viên thành phố Renton tranh cử vào vị trí nghị viên quận King

Cô Kim-Khánh Vân, nghị viên thành phố Renton tranh cử vào vị trí nghị viên quận King

Tin từ Renton – Cô Kim-Khánh Vân, nghị viên thành phố Renton đã thông báo rằng, cô sẽ tranh cử vào Vị trí số 9 trong Hội đồng Quận King năm 2021. Cô hiện là một luật sư, đã rời Việt Nam đến Hoa Kỳ tị nạn năm lên 6 tuổi.

Trong cuộc tranh cử sắp tới, cô sẽ đối đầu với ông Reagan Dunn, người đã đương nhiệm vị trí trên trong 15 năm. Nếu được bầu, cô Vân sẽ tiếp tục xây dựng thành tích tại Renton trong việc hỗ trợ các sáng kiến hòa nhập và đa dạng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhỏ, ủng hộ nhà ở và các dịch vụ cần thiết cho các cựu chiến binh và những người dễ bị tổn thương. Đồng thời, cô sẽ tiếp tục giúp đỡ các gia đình và cộng đồng phía Nam Quận King với các dịch vụ công cộng, sức khỏe tâm thần và trợ giúp cần thiết sau đại dịch COVID-19.

Cô cho biết sẽ mang đến những ý tưởng mới mẻ và khả năng lãnh đạo thực hành để giải quyết những thách thức về kinh tế, sức khỏe và nhà ở mà các gia đình và công ty nhỏ phải đối mặt, nhằm phục hồi sau đại dịch và xây dựng cộng đồng mạnh mẽ hơn.

Cô Kim-Khánh Vân cho biết, mọi người đều xứng đáng có nhà ở chất lượng, giá cả phải chăng và những người cần dịch vụ và hỗ trợ nên được có một mạng lưới chăm sóc để giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết. Cô bắt đầu tranh cử với 35,000 Mỹ kim đóng góp cho chiến dịch và sự ủng hộ từ khắp các vùng và quận (BBT)