Cơ hội cuối cùng để tạo ảnh hưởng trong 10 năm tới

Cơ hội cuối cùng để tạo ảnh hưởng trong 10 năm tới

Theo bản thông cáo báo chí của cơ quan thống kê dân số, Chúng ta sắp hết thời gian, đồng hồ đang nhảy từng giây cuối cùng, đây là giai đoạn cuối cùng để quý vị có thể trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Khi mà thống kê dân số đợt này kết thúc, chúng ta sẽ phải chờ thêm 10 năm nữa để tới lần thống kê dân số tiếp theo, tức là tới tận năm 2030.

 Quý vị chắc có thể đã nghe về các cách mà Thống Kê Dân Số sẽ giúp đỡ các nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Ngân quỹ của liên bang dành cho trường học, đường sá, các cơ sở y tế và sự đại diện của quý vị trong chính phủ phụ thuộc vào Thống Kê Dân Số.

Trẻ em, người lớn, các gia đình, học sinh và các cơ sở kinh doanh cần quý vị ngay bây giờ. Tương lai của cộng đồng chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta cần được thống kê chính xác ngay bây giờ, để có thể lên kế hoạch cho các nhu cầu của cộng đồng chúng ta và để có được sự đại diện cần thiết trong chính quyền.

Và nếu quý vị chưa hoàn thành thống kê dân số, xin quý vị hãy trả lời thống kê dân số trên mạng tại địa chỉ 2020CENSUS.GOV/vi, bằng điện thoại, hoặc bằng cách gửi thư ngay bây giờ. Việc trả lời rất đơn giản và rất nhanh.