Một phụ nữ gốc Việt thắng cử chức Nghị Viên tại New Orleans, Louisiana

Lại thêm một phụ nữ gốc Việt được trở thành dân cử tại Hoa Kỳ. Phóng viên SBTN đã có mặt tại buổi theo dõi kết quả bầu của của cô Cyndi Nguyễn tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Đây là một thành phố với nhiều sắc dân khác nhau. Cô Cyndi đã thắng cử vào chức vụ Nghị Viên district E và là người Mỹ gốc Á đầu tiên đắc cử vào chức vụ này.