Có ai còn nhớ đến tu viện Dinh Một ở Đà Lạt?

Rất nhiều người dân Đà Lạt nói rằng không biết rõ về gốc tích của khu tu viện này. Khách du lịch thì nói khi vào dinh Một, cũng không nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Hoang phế nhưng sắc màu gạch, ngói của tu viện từng có thời gian nghe nói là trường học này, vẫn không hư hại đáng kể. Nhìn từ xa, vết rêu phong của thời gian cũng mờ nhạt. Hồn vía của muôn năm cũ như vẫn đọng lại đâu đó trong từng lát cắt hồi ức của ai đó có dịp trở về thăm chốn cũ. Mái trường công giáo ở Đà Lạt trước năm 1975 rất nhiều. Người cộng sản vô thần đã chiếm giữ rồi và biến những tu viện, những trường học của tôn giáo thành của riêng cho lợi ích phe nhóm.