Đang tải...

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ kêu gọi cứu trợ bão Irma

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ kêu gọi cứu trợ bão Irma

Ảnh: Charlotte Observer

Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ do Bác sĩ Võ Đình Hữu, Bác sĩ Đỗ Văn Hội và ông Lê Văn Tươi đại diện vừa đưa ra lời kêu gọi cứu trợ đồng hương Việt Nam tại tiểu bang Florida chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão Irma vừa qua.

Lời kêu gọi đề ngày 18 tháng 9 năm 2017 cho biết vào cuối tháng 8, cơn bão Harvey đã gây thiệt hại to lớn cho thành phố Houston và vùng phụ cận thuộc tiểu bang Texas đến nay vẫn chưa phục hồi. Chỉ hơn một tuần sau, cơn bão Irma tàn phá các đảo vùng Caribbean và đổ bộ lên Florida, gây thiệt hại nặng cho tiểu bang này.

Các đại diện tổ chức cộng đồng Việt lưu ý rằng, rất nhiều đồng hương Việt Nam tại Florida, nhất là những người sống tại các vùng thấp, những người hành nghề móng tay tập trung rất đông ở các thành phố du lịch nổi tiếng ven bờ biển Florida, hoặc các vườn cây trái và nông trại trong mùa thu hoạch, đã chịu thiệt hại dây chuyền nặng nề.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ thành khẩn kêu gọi lòng từ tâm của tất cả cộng đồng, tổ chức, hội đoàn và đồng hương khắp nơi, trong khi tổ chức cứu trợ bão Harvey tại Houston, đồng thời cũng cứu trợ nạn nhân bão Irma tại Florida.

Trong khi cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Florida đang chuẩn bị thành lập Ủy Ban Cứu Trợ Bão Irma, mọi sự yểm trợ có thể gửi về  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

Chi phiếu xin đề Fed Vac USA, PO BOX 262066, Tampa, FL 33685. Memo xin đề: Cứu Trợ Bão Irma.

Huy Lam / SBTN

Loading...