Cộng đồng người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tặng tấm che mặt cho bệnh viện

Đáp lời kêu gọi của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ (VAC USA) cùng các vị chủ tịch cộng đồng ở một số tiểu bang và thành phố, sau 3 tuần vận động số tiền quyên góp được đã lên đến 79,096 Mỹ Kim. Số tiền trên đã mua được trên 20,000 tấm che mặt ( face shields ) sản xuất tại Hoa Kỳ do một công ty của người Mỹ gốc Việt ở Ohio sảng xuất. Các tấm che mặt sẽ được đem tặng cho khoảng trên 50 bệnh viện ở 15 tiểu bang. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây