19/05/2016 | 0

Cleveland thảo luận kỳ thị chủng tộc ở trường học

Cleveland thảo luận kỳ thị chủng tộc ở trường học

Cleveland, Mississippi. (CBS) – Thị trấn châu thổ sông Mississippi của Cleveland từng có một quá khứ vật lộn với nạn phân biệt chủng tộc kéo dài suốt 50 năm, và người ta hy vọng đang dần dần xoá bỏ.

Phán quyết mới nhất của chánh án liên bang buộc các quận phải sáp nhập hai trường trung học, hai trường cấp hai và nói rằng việc chậm chạp xoá bỏ sự kỳ thị chủng tộc đã làm một thế hệ học sinh bị thua thiệt, trong khi họ được hiến pháp bảo đảm quyền thụ hưởng một nền giáo dục như nhau. Cleveland có hai trường trung học, gồm trường Cleveland High chỉ dành riêng cho học sinh da trắng, nhưng giờ đây thì các học sinh da màu đã chiếm một tỉ lệ ngang ngửa.

Trong khi đó thì trường East Side High vẫn là trường chỉ có toàn học sinh người Mỹ gốc Phi châu. Các học sinh cho rằng, họ sợ hãi về điều thay đổi sắp xảy ra, và học sinh da trắng lại càng sợ sẽ mất quyền kiểm soát một khi trở thành thiểu số ở trường học. Bà Margaret Swartzfage có con đi học tại trường East Side High nói rằng đây là lúc cần phải hướng tới việc thiết lập một ngôi trường mà tất cả mọi người đều có thể vào học.

Cuộc tranh luận đã bắt đầu để bài cãi về việc làm cách nào để thay đổi những lề thói mang nặng tư tưởng kỳ thị chủng tộc lâu đời tại Cleveland. (Song Châu)