04/03/2014 | 2

Cleveland muốn tổ chức hội nghị đảng Cộng Hoà 2016

Cleveland muốn tổ chức hội nghị đảng Cộng Hoà 2016

Washington, DC. (CBS)
Các đại diện từ tám thành phố chạy đua giành quyền tổ chức Hội Nghị Quốc Gia của đảng Cộng Hòa năm 2016, đang có mặt tại thủ đô Washington để quảng bá hình ảnh của thành phố mình trước Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa.
Cleveland, tiểu bang Ohio là một trong các thành phố nằm trong danh sách và đang hết sức cố gắng để được chọn làm địa phương tổ chức một sự kiện chính trị quan trọng của Hoa Kỳ.
Thị trưởng thành phố Cleveland, ông Frank G. Jackson, nói với các phóng viên rằng con đường tới Tòa Bạch Ốc nên thông qua tiểu bang Ohio. – N. Trần