CLB thân hữu Việt Tân Philadelphia gây quỹ yểm trợ quốc nội

Lúc 7 giờ tối ngày 26-08-2017, câu lạc bộ Thân Hữu Việt Tân Tp. Philadelphia đã tổ chức bữa cơm gây quỹ nhằm yễm trợ quốc nội tại Hội trường giáo xứ Divine Mercy, TP. Philadelphia.