Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng CLB thân hữu Việt Tân Philadelphia gây quỹ yểm trợ quốc nội

CLB thân hữu Việt Tân Philadelphia gây quỹ yểm trợ quốc nội

Lúc 7 giờ tối ngày 26-08-2017, câu lạc bộ Thân Hữu Việt Tân Tp. Philadelphia đã tổ chức bữa cơm gây quỹ nhằm yễm trợ quốc nội tại Hội trường giáo xứ Divine Mercy, TP. Philadelphia.

(50)