City of Hope ở quận Cam bổ nhiệm bác sĩ Edward S. Kim, vào vị trí bác sĩ trưởng, dẫn đầu một thế hệ mới chăm sóc ung thư

City of Hope ở quận Cam bổ nhiệm bác sĩ Edward S. Kim, vào vị trí bác sĩ trưởng, dẫn đầu một thế hệ mới chăm sóc ung thư

COH OC Edward Kim

Tin từ Irvine, California – Bệnh viện City of Hope tại Quận Cam thông báo đã bổ nhiệm bác sĩ ung thư ưu việt Edward S. Kim, làm Phó Chủ Tịch cao cấp kiêm Phó Bác Sĩ Tổng Giám Đốc và Bác Sĩ Trưởng Quận Cam.

Khi tuyển dụng chuyên gia nổi tiếng thế giới này, City of Hope đang thực hiện lời hứa tăng cường khả năng tiếp cận với các bước tiến mới về ung thư ở Quận Cam và trở thành mô hình mẫu trên toàn quốc trong việc cách mạng hóa việc điều trị và nghiên cứu ung thư.

Bác sĩ Kim, được mệnh danh là Bác sĩ hàng đầu theo tạp chí U.S. News and World Report, sẽ lãnh đạo nhóm bác sĩ – khoa học gia hàng đầu của bệnh viện City of Hope thuộc Quận Cam, đây là một nhóm chuyên môn chăm sóc ung thư đặc sắc.

Bác sĩ Kim sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mạng lưới cơ sở tầm nhìn và chăm sóc ung thư đẳng cấp thế giới đang hình thành tại thành phố Irvine, California, bao gồm khả năng tiếp cận rộng rãi các thử nghiệm lâm sàng, các phương pháp điều trị tiên tiến nhất và những đổi mới trong phòng ngừa và chẩn đoán ung thư sớm.

Với cương vị là bác sĩ trưởng, ông sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy sự đổi mới trong việc chăm sóc và phân phối cho mạng lưới chăm sóc bệnh ung thư của Quận Cam và địa điểm Irvine đã được lên kế hoạch. (BBT)