18/08/2016 | 0

Cisco giảm 14,000 việc làm

Cisco giảm 14,000 việc làm

San Jose, California. (Reuters) – Cisco Systems sắp cắt giảm lớn. Trang mạng thông tin công nghệ CRN, dẫn nguồn tin thân cận với công ty cho biết nhà sản xuất thiết bị mạng sa thải hoảng 14,000 nhân viên, gần 20% lực lượng lao động toàn cầu của hãng.

Cisco dự trù chính thức công bố việc cắt giảm trong vài tuần tới. Ông Juan Martinez của PC Magazine nói, ngành công nghiệp đang chuyển đổi từ sản xuất và bán thiết bị sang sản xuất chương trình điện toán và mô hình dựa vào ghi danh. Cisco hơi trễ nhưng nay họ tới điểm có thể bắt đầu đẩy mạnh sản xuất chương trình điện toán và bắt đầu giảm sản xuất thiết bị. Đó là bộ phận mà nhân viên bị sa thải. Cho tới ngày 30 tháng 4, Cisco có hơn 70,000 nhân viên.

Tin về việc sa thải xảy ra chỉ vài giờ trước khi Cisco báo cáo lợi tức sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa. Ngoài Cisco, các hãng công nghệ khổng lồ khác, như Microsoft, Hewlett-Packard và Intel đã thông báo họ sẽ cắt giảm việc làm trong vòng vài năm tới. (Nguyên Trân)