Chuyện Tình Người Chiến Binh | Trình bày: Băng Tâm | Tác giả: Vũ Thanh | Hòa âm: Quốc Khanh

Chuyện Tình Người Chiến Binh | Trình bày: Băng Tâm | Tác giả: Vũ Thanh | Hòa âm: Quốc Khanh

Để đặt mua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc”
– Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com
– Mua digital copy: www.sbtngo.com
– Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)