Chuyện Hợp Tan | Sáng tác: Quốc Dũng | Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

SBTN Music playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR&pbjreload=10