Chuyến hành hương từ Nam Cali về Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018

Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 41 được tổ chức tại Tỉnh Dòng Đồng Công Missouri Hoa Kỳ từ ngày 2 đến 5/8/2018. Chủ đề đài hội kỳ này là kỷ niệm 30 năm các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn phong lên bậc hiển Thánh. Phóng viên SBTN đã theo chân một đoàn xe của người Việt tham dự đại hội Thánh Mẫu từ miền Nam California và gửi về những hình ảnh sau đây.