11/03/2017 | 0

Chuyên gia: sắc lệnh sửa đổi của tổng thống Trump là bất hợp pháp

Chuyên gia: sắc lệnh sửa đổi của tổng thống Trump là bất hợp pháp

Washington DC. (Reuters) – Một chuyên gia về luật pháp ở Washington, D.C. cho biết sắc lệnh sửa đổi tạm thời cấm công dân 6 quốc gia Hồi giáo vào Hoa Kỳ là bất hợp pháp, và sẽ bị đình chỉ.

Hôm thứ Tư 8 tháng 3, tiểu bang Hawaii đệ đơn kiện lên tòa án nhằm ngăn chặn sắc lệnh sửa đổi của tổng thống Donald Trump, hạn chế người tị nạn cũng như người Hồi giáo thuộc Sudan, Syria, Yemen, Iran, Somalia và Libya, vào Hoa Kỳ trong 90 ngày. Cho tới nay, Hawaii là tiểu bang đầu tiên kiện sắc lệnh sửa đổi – được gọi là sắc lệnh 2.0.

Trong khi đó, ngày càng có nhiều tiểu bang nghiên cứu sắc lệnh 2.0 để họ có thể tìm thấy những sơ hở và kiện ngay vào những chỗ đó. Arjun Sethi là chuyên gia về luật pháp người Ấn Độ, hiện nay đang hành nghề ở thành phố Bhadrak, tỉnh Odisha, nói rằng sắc lệnh 2.0 không có gì khác so với sắc lệnh gốc, do đó ông tin rằng cũng giống như lần trước, sẽ có một thẩm phán liên bang khác ra phán quyết rằng sắc lệnh cấm người Hồi giáo là bất hợp pháp.

Sắc lệnh 2.0 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 3, tạm thời cấm công dân Sudan, Syria, Yemen, Iran, Somalia và Libya vào nước Mỹ trong 90 ngày, tạm thời không nhận người tị nạn trong 120 ngày.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia Mỹ, tòa án Hawaii phải chứng minh sắc lệnh 2.0 kỳ thị người Hồi giáo, như vậy mới vi phạm tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ. (Mai Đức)