04/01/2020 | 2

Chuyên gia khuyến cáo người dân đừng viết tắt năm 2020 trong tài liệu vì lo ngại lừa đảo

Chuyên gia khuyến cáo người dân đừng viết tắt năm 2020 trong tài liệu vì lo ngại lừa đảo

Năm 2020 đã đến, và Giám Đốc Điều Hành của Hiệp hội Quốc Gia Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, ông Ira Rheingold, cho biết năm nay đã tạo ra một mối đe dọa từ những nghi can lừa đảo. Ông Rheingold giải thích rằng khi năm 2020 được viết tắt trên các tờ đơn và tài liệu chính thức, những nghi can lừa đảo sẽ dễ dàng sửa đổi những con số nói trên.

Ví dụ, một tài liệu ngày 1/4/20 có thể dễ dàng thay đổi thành 1/4/2021 bằng cách thêm hai số ở cuối. Theo ông Rheingold, nếu một tấm cheque cũ bị sửa đổi ngày tháng, những nghi can có thể sử dụng chúng để trục lợi. Hoặc giả sử khi ký hợp đồng tín dụng – một thỏa thuận giữa người vay và người cho vay – với số ngày ghi trên hợp đồng là 1/4/20. Về mặt lý thuyết, người cho vay có thể thêm “19” vào cuối ngày ghi trên hợp đồng và lập luận rằng người vay nợ các khoản thanh toán hơn một năm. Để giải quyết vấn đề này, ông Rheingold khuyên mọi người hãy viết đầy đủ 2020 vào bất kỳ tài liệu nào.

Mộc Miên